Кое дете ја скршило вазната?

Ставете се во ситуација дека сведочите на следната сцена: пред вас стојат 4 деца, една мајка, а на подот има скршена вазна.

Без никој да тврди ништо, треба да откриете кое дете ја направило бељата.

Кое дете, според ваше мислење, ја скршило вазната? Одберете само едно.

Објаснувањето на одговорот се крие на следната страна…

2

Текстови од истата категорија:

Be the first to comment

Leave a Reply

Read more:
Искривени вредности

До мене седи еден и си го пие кафето без смартфон и без таблет. Ебате психопатот.   Деца, млади и возрасни...

Close