Site Registration

***Поради заштита и безбедност на сајтот, регистрацијата на член на сајтот ја одобрува администраторот на kolevi.mk  за што ќе добиете известување дека сте регистриран на мејлот кој сте го навеле. Со тоа завршува постапката за регистрација.

Resend Activation Code

Please enter your registered e-mail address here so that we can resend you the activation link.