За полуинтелектуалците од високата средна класа

Овие полуинтелектуалци од високата средна класа се самоперципираат како културна елита, па снобовски меѓусебно се дружат, меѓусебно се самофалат, меѓусебно малограѓански се глодаат и оговараат и меѓусебно се лажат и... Read more