Денот до небиднина

Уште едно утро будни сме… Го вдишуваш копнежот на човечкиот живот, издишуваш, размислуваш… рутинска програма повторувана секојдневно и нема промени. Самата анализа не е доволна таа ти дава само информации и за што најпосле !? [… продолжи …]