Осумте лаги на мојата мајка

Мојата мајка не ја говореше секогаш вистината. Ме има излажано осум пати во важни животни моменти! Приказната почнува со мојот роденден. Роден сум како син единец, во многу сиромашно семејство. Сиромашно до тој степен што [… продолжи …]

Мајчината љубов

Во една плодна долина живеело мирољубиво племе. Еден ден, група напаѓачи го опустошиле селото и со нив повеле едно дете од племето. Заедно со пленот и детето се искачиле на висока планина. Луѓето од долината не [… продолжи …]