Продолжи да одиш

Продолжи да одиш И тревата станува пат И морето станува пат И ветерот станува пат Кога по нив се гази Само продолжи да одиш… Не плаши се ако ветерот има сила на ураганот Тоа судбината  [… продолжи …]